Latviešu tradīciju godi, gadskārtu svinēšana un rituāli


 Mūsu senči gadu tūkstošiem ir dzīvojuši saskaņā ar dabu un Visuma likumiem, kopdami zemi, lai tā būtu spēcinoša un auglīga nākamajiem simtiem paaudžu.

 Arī Vīnkalnu sētā saimnieki Zanda un Uldis tura godā mūsu tautas iesākto un sargā latvisko dzīvesziņu, kopjot to, mācoties senās tautas tradīcijas un amatus.

 Kopā ar ģimeni un līdzīgi domājošiem draugiem svinam latviešu gadskārtu svinamās dienas, kuras ir bagātas ar dažādām izdarībām, kuru galvenais uzdevums ir veicināt labestību un atvairīt ļaunumu, paust pateicību par iegūto un sasniegto, kā arī nodrošināt auglību un labu ražu, saņemt Dieva svētību.

 Rituāli notiek dabā, izmantojot zemes enerģijas spēku visu smalko elementu klātbūtnē - Zeme, Uguns, Gaiss, Ūdens. Tie pastiprinās ar šamaniskām bungām un citiem vibrāciju ceļošiem instrumentiem, kā arī dabīgiem augiem, ziediem un augļiem. Šādi rituāli ir dziļi izjusti un notiek ar patiesu izpratni un attieksmi.

Rīkojam:
  • Ģimeņu godu svinību rituālus - krustabas, vedību (līdzināšanas) un kāzu jubileju rituālus
  • Gadskārtu svinamo dienu rituālus
  • Individuālos dzimšanas dienu rituālus
  • Sieviešu auglības rituālus
  • Pāru attiecību stiprināšanas rituālus

Katrs notikums pirms tam ir apspriežams, kopīgi vienojoties.

 Kontakti:

Zanda - +371 29 491 187

 Adrese:

Vīnkalni, Beverīnas novads, Kauguru pagasts LV-4224